top of page
Image by Bo Ummels

steun de waalse kerk maastricht

De verbouwing wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren en subsidieverstrekkers. Daarnaast zijn giften van particulieren en bedrijven van harte welkom. Dat kan door deze QR code te scannen of een bedrag traditioneel over te maken op NL54 ABNA 0877 7414 33 o.v.v. Gift verbouwing Waalse Kerk. 

        

Bij giften aan een culturele ANBI mag u 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Tikkie-QR-code-Waalse-Kerk-Maastricht_Donker.png

Investeren
1000x1000 en 100x10.000 en 10x100.000

We zijn op zoek naar 1000 mensen/bedrijven die elk 1000 euro aan ons willen lenen, 100 mensen/bedrijven die elk 10.000 euro aan ons willen lenen en 10 mensen/bedrijven die elk 100.000 euro aan ons willen lenen. Met deze investering lever je een wezenlijk bijdrage de Waalse Kerk meer dan een gebouw te laten zijn. Wil je hieraan bijdragen, neem dan contact op met Klaas Koelewijn (06-36419417, klaas.koelewijn@waalsekerkmaastricht.nl).

Naast geld en bidden zijn er nog veel meer manieren om mee te denken en mee te doen om de Waalse Kerk klaar te maken voor de toekomst. Wil je hier meer over weten of heb je hier zelf ideeën over, neem dan contact met ons op met via info@waalsekerkmaastricht.nl.

Klaas Koelewijn

klaas Koelewijn

06-36419417

aanbevelingen

Gerrit de Fijter_edited.jpg

Ds. Gerrit de Fijter

Oud-preses Generale Synode Protestantse Kerk in Nederland

In zijn boek ‘Vertroostingen’ beschrijft Dirk de Wachter wat hij heeft meegemaakt toen hij ernstig ziek werd. Er was van alles aan medische hulp. Kon niet beter! Toch was het de aanwezigheid van de ander wat hem het meest heeft getroost. Hij schrijft: ‘Het is de mens die er voor u is. De mens die iets voor u doet. Iets kleins’.

Dat zie ik voor me als ik denk aan de nieuwe taak van de Waalse Kerk in Maastricht: er zijn voor de mens: op maatschappelijk, cultureel en kerkelijk terrein.  Aandacht voor de mens:  achterliggende vragen blijven stellen en hoop blijven bieden. Jawel, en royaal vertellen over de Levende God, die in Christus Jezus naar ons mensen heeft omgezien. Ik beveel dit prachtige project van harte aan. Doe iets…iets kleins… iets groots!

6cb3429_w1066_whatsappimage2023120.jpg

Janneke Burger-Niemeijer

Predikant Lasonderkerk (NGK)
te Enschede

‘Hoop - is dat niet wat we allemaal zoeken? Als mensen kunnen we optimistisch zijn, maar voor hoop zijn we van God afhankelijk. Wat is het bijzonder om te zien hoe de Waalse kerk juist die hoop wil delen aan ieder die Maastricht bewoont of bezoekt. Een plaats van hoop, liefde en geloof in Maastricht: dat is het zeker waard om te ondersteunen. Daarom van harte een aanmoediging om deze bouwplannen financieel te ondersteunen.’

7e7e627_w583_hansschaeffer.jpg

Prof. dr. Hans Schaeffer

Hoogleraar Praktische Theologie 

‘Een kerkgebouw in het centrum van de grote stad betekent een kostbare opdracht. In feest en verdriet onder de mensen kunnen zijn, open en gastvrij, een plaats waar je kunt schuilen en genieten. Een plaats van verstilling, muziek en toerusting. Vanuit het Expertisecentrum Kerkvernieuwing van de Theologische Universiteit Utrecht steun ik deze plannen van harte. Ik hoop dat velen zich voor deze doorontwikkeling van de Waalse Kerk willen inzetten!’

64739b0_w1272_willemsmouter.jpg

Willem Smouter

Emeritus-predikant

‘De Waalse Kerk in Maastricht heeft een inspirerende geschiedenis vanuit de achttiende eeuw. Maar ik vond het ook inspirerend hoe de beide kerken die nu de Nederlandse Gereformeerde Kerken vormen, elkaar daar gevonden hebben. Het was met de handen te tasten hoe ze met een nieuw elan kerk wilden zijn. Dat ze de kerk en het kerkgebouw nu nog meer naar de stad toe willen openen, vind ik een prachtige volgende stap, die me ondersteuning vanuit het land meer dan waard lijkt.’

af12d39_w377_reinierkramerzw.png

Ds. Reinier Kramer

Predikant Koningskerk Deventer

“Al 2000 jaar weet het evangelie van Jezus Christus mensen overal op de wereld te bezielen.
Het is oud en nieuw tegelijk. Steeds weer wordt geloof, hoop en liefde opnieuw vertaald, beleefd en belichaamd. Dat spreekt mij zo aan in de visie van de Waalse Kerk van Maastricht. Deze historische plek, waar christenen (hugenoten) een schuilplaats en een plek van lofprijzing vonden midden in een roerige wereld, ligt in het hart van Maastricht. De locatie biedt veel kansen in een multiculturele en internationale stad die geloof, hoop en liefde nodig heeft. Daar kunt u een stukje aan bijdragen. Een gift beveel ik dus van harte bij u aan!"

Jurjentenbrinke.jpg

Jurjen ten Brinke

Voorganger Hoop van Noord,
Amsterdam

‘Wonen in de stad en je inzetten voor die stad: het is een Bijbelse opdracht, al is de context van de woorden van de profeet Jeremia een andere dan die van gelovige broers en zussen in Maastricht. Ze zijn immers niet ‘weggevoerd’ naar deze stad. En toch: “Zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed.” Vanuit mijn ervaring in Amsterdam-Noord zie ik hoe belangrijk het is om een goede uitvalsbasis te hebben om biddend, met woorden en met daden aanwezig te zijn. In en vanuit de Waalse kerk kan dat. Een initiatief dat ons allen aan mag spreken; juist omdat het aantal christenen in het zuiden van Limburg beperkt is.’

Dicobaars.jpg

Dico Baars

Voorzitter bestuur New Wine Nederland

‘In een ik-gerichte wereld worden christenen roepen om gemeenschappen te vormen als teken van Gods Koninkrijk, waar Zijn aanwezigheid ervaren kan worden door liefhebbende relaties en dienstbaarheid. De Zuiderkruiskerk wil zo'n gemeenschap zijn: niet alleen op zondag, maar door de hele week heen. Wie zich afvraagt hoe hij of zij concreet kan bijdragen aan gemeenschap-zijn, vindt hier een prachtig project. Uw donatie aan dit project beveel ik dus van harte aan.’

Nielsdejong.jpg

Niels de Jong

Predikant-pionier van het Noorderlicht in Rotterdam

‘Een kerk voor alle Maastrichtenaren. Dat doet me denken aan ‘huis van gebed voor alle volken’. Prachtig als een kerk zo midden in een stad als Maastricht wil staan, open voor iedereen, gericht op God en mooie dingen. In het geval van de Waalse Kerk in Maastricht gaat het ook nog eens om een oude plek waar zoveel generaties lang al mensen zich hebben ingezet om een plek van God te hebben in de stad. Dit initiatief beoogt om de Waalse kerk  ook voor de toekomst tot zegen te laten zijn voor de stad, haar inwoners en haar bezoekers. Uw donatie voor dit prachtige project beveel ik daarom van harte bij u aan. Op hoop van zegen!’

Bartvisser.jpg

Bart Visser

Directeur New Wine Nederland

‘In Ezechiël 47 vinden we een beeld van de kerk: een rivier die uit de tempel stroomt en overal leven brengt. De Waalse kerk doet haar naam eer aan. Meer dan een gebouw is het, een beweging, een rivier die leven geeft. Ik hoop en bid dat die stroom vanuit de Waalse kerk hoop en vrede mag brengen in de binnenstad van Maastricht maar ook ver daarbuiten.’

Janmaartengoedhart.jpg

Jan-Maarten Goedhart

Predikant binnen de PKN

‘De plannen voor de Waalse kerk in Maastricht zijn een mooie verbinding van missionair denken en christelijk ondernemerschap. Hier ontstaat niet alleen een mooi multifunctioneel gebouw, maar ook een nieuwe verbinding tussen kerk en samenleving. Een inspirerend voorbeeld van toekomstgericht kerk-zijn.’

c59519c_w635_roelkuiperjpg.jpg

Prof. dr. Roel Kuiper

Hoogleraar Christelijke Identiteit

‘Ik ben onder de indruk van het gebouw, maar meer nog van de inspanningen van geïnspireerde Maastrichtenaren om van de Waalse Kerk een nieuw centrum in de stad te maken. Een thuisbasis en rustpunt, waar mensen op adem kunnen komen. Dat was vroeger zo toen protestanten hier een veilige plek vonden, en dat is nu weer zoals mensen inspiratie zoeken voor het leven in de wereld van nu. Uw donatie aan dit inspirerende project beveel ik van harte bij u aan.’

CONTACT

Sint Pieterstraat 6

6211JN, Maastricht

Nederland

Heeft u vragen? Laat hier uw bericht achter.

Bedankt voor de inzending!

  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
  • White Youtube Icoon
  • Whatsapp
bottom of page