top of page
Image by Bo Ummels

anbi

VERANTWOORDING ANBI STATUS STICHTING WAALSE KERK MAASTRICHT 

A. ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI: Stichting Waalse Kerk Maastricht

RSIN/Fiscaal nr: 8609.07.120

Website adres: https://www.waalsekerkmaastricht.nl

E-mail: contact@waalsekerkmaastricht.nl

Fysiek adres: Sint Pieterstraat 6, 6211JN MAASTRICHT

Correspondentie: Jan Peukensweg 1, 6343PR WEUSTENRADE

B. DOEL

De Stichting heeft ten doel het verkrijgen en beheren van onroerend goed en meer specifiek het verkrijgen, ondersteunen, bevorderen, beheren, renoveren en faciliteren van het gebouw “De Waalse Kerk” te Maastricht als ontmoetingsplaats voor kerkelijke gemeenschappen en als ontmoetingsplaats voor de Maastrichtse gemeenschap in de ruimste zin des woords en dit alles vanuit het christelijke perspectief.
 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • onderdak bieden aan één of meerdere kerkelijke gemeenschappen;

 • het in standhouden van het kerkgebouw in de zin van de Erfgoedwet;

 • het exploiteren van het gebouw door verhuur ten behoeve van, onder

 • andere, kerkdiensten en evenementen zoals concerten, congressen,

 • lezingen en trouwerijen uitvaartbijenkomsten in de ruimste zin des woords; alsmede

 • het genereren van inkomsten ten behoeve van het onderhoud van de

 • Waalse Kerk Maastricht.
   

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De Stichting beoogt het algemeen belang.

C. VERMOGEN

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 • subsidies en andere bijdragen;

 • schenkingen, erfstellingen en legaten;

 • alle andere verkrijgingen en baten.

De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van

boedelbeschrijving.

D. SAMENSTELLING BESTUUR

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 • subsidies en andere bijdragen;

 • schenkingen, erfstellingen en legaten;

 • alle andere verkrijgingen en baten.

De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van

boedelbeschrijving.

 

E. BELONINGSBELEID


Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

F. BELEIDSPLAN 2020-2023

Het beleidsplan over de periode 2020 tot en met 2023 kun je hier terugvinden.

G. JAARREKENING 2022

De jaarrekening van FY2022 kun je hier terugvinden.

H. Standaard formulier publicatieplicht ANBI

Het formulier voor publicatieplicht kun je hier terugvinden.

bottom of page